På Danskekysten

 Takk Helsingør og  Kronborg slott .
Maken til velkomst har jeg aldri fått det var full salutt fra slottet når vi kom, men. det viste seg at de kongelige feiret seg selv.

Helsingør er opprinnelig plassert på den ytterste spissen av Nordsjælland, på en liten stripe hevet landjord fra siste istid.
som samtidig flyttet bebyggelsen til området omkring Sankt Olai-kirken. Omkring samme tid innførtes Øresundstollen, hvilket betød en kraftig stigning i handelen i Helsingør. Tollen gikk direkte til kongen, men når skipene allikevel skulle legge til for å betale toll, kunne de likeså godt proviantere. Øresundstollen har hatt en avgjørende innflytelse på Helsingørs historie.
Slottet Krogen ble anlagt som en direkte følge av den. På 1500-tallet gjennomgikk slotet om omfattende ombygging og ble samtidig omdøpt tilKronborg.
Helsingør ble på den måten avhengig av skipsfarten på godt og ondt. I krigs- og ulykkestid kunne det umiddelbart merkes i Helsingør, som for eksempel ved pesten i 17101711som drepte 1/3 av byens innbyggere. Til gjengjeld kom de utenlandske idéene raskt til Helsingør i kraft av den omfattende kontakten med utenlandske handels- og sjøfolk som Øresundstollen gav. Påvirkningen kan idag blant annet ses på mange bygninger omkring i Helsingør. Øresundstollens opphevelse i 1857 satte byen i dyp økonomisk krise, da skipene ikke lenger behøvde å ankre opp for å betale toll. Men allerede i 1882 begynte et nytt kapittel i Helsingørs historie, da Helsingør skibsværft og maskinbyggeri A/S åpnet. Dette ble startskuddet til industrialiseringen i Helsingør. I 1892 ble fergeforbindelsen til Helsingborg åpnet, og da Kystbanen åpnet i 1897, ble Helsingør til et trafikknutepunkt til resten av Skandinavia. Og er det enda da fergene fyker som sinte veps hvert 15 min begge veier. Helsing ør er en trivelig by og som er godt forbredt da de har bygd Noas Ark II

I Helsingør er det mange Gågater

Og Spisesteder

Mens jeg lette etter et hul for å krysse seprasjons ledene, kom denne seilende ut av tåka.

Det som gjør dette skipet unikt er at det har 5 store master, og med fulle seil dekker seilene hele 2 400 m2. I følge rederiet kan hun gjøre 15 knop bare med vindkraft,
”Club Med 2” er nesten 190 meter langt, har en vekt på 15 000 tonn og med mastene er hun hele 80 meter høy.
Københann neste stopp Ble overrasket over at det var fult i Chrisianshavnså tidlig i sesongen
Og mange plasser i Nyhavn
En liten tur på Strøket  19 sek er mer enn nok.

19 sek. på strøket

En tur opp til ”THE Latin Quarter ” er å anbefale og nyte en lunsj.

I hele gaten ved Nørreport Stasjon graves det,

Det er det bra og roen ned ved Kulturtorget

Og svippe bortom  Den Kongelige Livgarde Ikke helt synkront.

Og ned til Nyhavn hvor båten ligger .
Ligger en i Ch.kanal kan en ta metroen fra havnen og gå av et stopp etter Kg.Nytorg så kan en sikksakke seg tilbake til Ch.kanal. Og er heldig kan det bli en fin tur og . får sett København fra en annen side, og hørt på mye bra musikk.

Yul Anderson

BorgenHer svinger det.

Børsen

Rundetårn er et tårn oppført i København under Christian IV, Christian Kvart det er en del av et bygningskompleks bestående av Trinitatis kirke og Rundetårn. Byggingen av tårnet ble påbegynt i 1637, og i1642 sto det ferdig, mens kirken først ble ferdig i 1656.
Ordet Trinitatis (genitiv av lat. Trinitas, «Treenigheten») viser antakelig til kompleksets tredobbelte funksjon: Kirken skulle være student- og universitetskirke, tårnet tjente til oppgang tiluniversitetsbiblioteket som ble plassert på loftet over kirken, og på tårnets øverste plattform ble universitetets astronomiske observatorium etablert.
Rundetårn har (bortsett fra aller øverst) ikke trapper, men i stedet en bred, spiralformet gang belagt med mursten på høykant, som fører opp til en utsiktsplattform øverst. Konstruksjonen er valgt for at en hest med vogn kan kjøre opp til biblioteket. Rundt om utsiktsplattformen på toppen står et jerngitter fra 1643, laget av Christian IVs hoffsmed, Caspar Fincke
Når en går etter følelsen, er det greit å sjekke kartet.
På en slik dag varm dag med mye kultur en må være forsiktig og passe på at en får i seg nok væske ,.  men med måte ellers kan det fort mye For mye sikksakk gåing og veien blir  ekstra lang
Vell om bord var det en  farkost om kjørte tanken tom og ikke fikk start og sperret for kanalbåtene som kommer hvert 2-3 min
  ..Fikk omsider hivd ut en hivline og dratt de inn til plattformen mens skipperen forsøke å trekke opp motoren. Skal si det ble mange tilrop på mange språk, men skru ut pluggen og tørke den NEI det tok bare litt tid å få ”dratt fram” bensinen var svaret.  Fyren var sprek hadde kun korte pauser for å ta av dekslet og se på noe og sette det på igjen og fortsette i trekke opp. Etter 40 min  tok han til vettet, tok ut pluggen  og motoren startet på første draget, skal si det ble applaus. Jentene hadde udrikkingslag og var i god  stemning’

Turen fra København til Wallensbæk var også på flatt vann.
Når en betalte kr.3oo i havneavgift i Nyhavn,  er det greit å komme til en “Frifavne.com”  hvor en betaler 30 kr  så jevner det ut seg.
Vallensbæk havn.
Det er Grillsteder ved alle broene’.

Kafe ved lekeplassen som har billig mat og alle rettigheter
Fra Vallensbæk stasjon det tar 20 min med banen til København.

Det er 7 km med sandstrand mot København
Solnedgang i Vallensbæk
Planla og å gå til Rødvik. Turen over KØGE BUKT var flott, men kjedelig ingen båter her ute men se på kjølevanns stripen, rett så langt en kan se.
Det er ikke til å tro, men slikt silkeføre har vi hatt hele veien “bank i Bordet” .
Det første en kommer til er kalkbruddet  før Mandehoved og flere bunngarn som strekker seg langt ut. opptil 1,5 mn.

Kystlinjen vaskes vekk
Så kommer en til Kirken  som er opført af kridtsten o.1250-1300. Dengang lå den i god afstand fra klinten.

Sagnet fortæller, at kirken hver julenat flytter et hanefjed indi landet, men dette har dog ikke kunnet forhindre en katastrofe. Den 16. marts 1928 styrtede kirkens kor og en del af kirkegården i havet,efter at tidens tand havde gnavet sig ind i klinten. Sjekket værmeldingen  da det begynte å trekke litt,  det skulle blåse opp utover kvelden og de nærmeste dager  så vi bestemte oss for å fortsette over FAKSE Bukt til Stege..
18.062014. Stege Byen voksede opp omkring borgen Stegehus fra Valdemar den Stores tid. Frem til 1246 var Jakob Sunesen høvedsmand på Stegehus.
Stege er hovedbyen på øya Møn sør for Sjælland, og var administrasjonssenter i tidligere Møn kommune i Danmark. Etter kommunesammenslåingen i 2007 ligger byen i dag iVordingborg kommune og tilhører Region Sjælland. Stege er sammenvokst med bydelen Lendemarke som ligger vest for Stege havn, askilt av en kort bro over et smalt sund. I 2008 var innbyggertallet 3 973.Byen vokste frem rundt borgen Stegehus som ble grunnlagt i 1247. Stege ble kjøpstad i 1268. Byens mølleport er fra det 16. århundre. På begynnelsen av 1900-tallet var Stege den mest betydningsfulle handelsbyen på Møn, og produksjon av sukker var en av byens viktigste industrier. Sukkerfabrikken ble nedlagt i 1989.
Den gamle byport.Volden og vollgraven som  strekker seg fra ”innsjøen stege nord”  til sjøen er laget om til  et flott parkområde for store og små.

Skiltet sier at en må ringe og melde fra om noe er galt med lekeapparatene, så en kan unngå skader.
.Den gamle bydel

Hvem trenger å bo på vestkanten,  Montro det ikke er mer trivelig i denne “OASEN”
Trenger en dynamo er Stege plassen.
Når en rusler rundt i byen må en ha øye for bakgårdene for der kan det dukke opp en oase med alt fra fot og kroppsbad med små Piraia  400 for fotbar 650 forhele kroppen. Vekttapet sto det ikke noe om.

Hvem trenger en parasoll når en har et Ekte Kastanjetre.

Vinhandler hvor en smaker og kjøper vin og små kafeer. Vinhandler med egen druestokk.

Har en ikke  balkongkasse så lager man en.

 

Det er stor forskjell på småhusene i byen og til byens beste ”Vestkant” Tomtene der er på 2,5 / 3 mål med strandlinje-

Tomtene fortsetter på nedsiden av Sykkelveien.Stege Nord hvor kommunen har laget til noen Perler innimellom vestkanttomtene.
Stege torg.