På Danskekysten 3

 

Nysted er formentlig opstået som handelsplads for et mindre, men meget frodigt opland omkring 1200. Byens beliggenhed ved en fjord gav gode muligheder for søfart og fiskeri
Middelalderbyen
I slutningen af 1200-tallet oprettedes et kloster i byen, og det nærliggende Ålholm Slot blev opført. Byen blev købstad i 1409, men har formentlig allerede haft handelsprivilegier på det tidspunkt,
Købstaden 1536-1850
I 1500-tallet, 1600-tallet og 1700-tallet ramtes Nysted af mange voldsomme brande. Selvom byen lå godt for handelen med de nordtyske byer, blev den aldrig ret stor. En væsentlig årsag var, at havnen var meget svær at besejle, fordi sandrevet Rødsand spærrede for indsejlingen. Byen formåede dog i 1700-tallet at opretholde en pæn korneksport samt en fremstilling af stivelse. I 1800-tallet anlagdes en bedre havn, og eksporten af korn og stivelse tiltog. Desuden fik fiskeri og sælfangst nogen betydning, mens byens handel i starten af det 19. århundrede var begrænset af dens ringe opland.

Den lille havn er i de senere år primært blevet benyttet som lystbådehavn, og befolkningstallet er stagneret.

Det har hvert Nordisk rally for vetraner og noen hadde samling her. En bil snutt
http://youtu.be/E8gx_SDeyR8
 Noen hus i byen. Rødt hus.KirkenRådhuset med klokkespill,Rørstien ned til fugleresorvatet.Grunnmuren.Oversikt over alle fuglene som holder til her.Fugleliv.Stien.Her har Brunsnilene samling, mulig  de  gjør seg klar til strid. For etter noen meter uten en snile kom jeg til sortsnilenes land som de skal forsvare.Det som var påfallende var de store hagene fra husene oppe i hovedgatene og helt ned til stien ved vannet.Ålholm Slott.Portner bolig.Alleen til Slottet.Arbeiderboligene.Tårn til hva?Bibloteket.Vanntårn.Glass var dyrt derfor et lite glass i vært vindu.Dette trelastlagret må være en drøm  for en som restaurerer en båt. her er det planker i alle mulige fasonger.Tittet inn i en bakgård.Det har sikkert stått en gapestokk her på torget.Og da kunne dette hvert et fengsel, men det var det ikke det er et Tilfluksrom.Nysted er en fin havn med mange turmuligheter, men bakeren ligger et stykke fra havnen så det er greit med en sykkel, for øvrig åpner han kl 0630.